Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 1.4.2014

Rekisterinpitäjä
Hammashoitopalvelu SmileStudio Oy
Itäpuisto 12C
28100 PORI
puh. 0400 800 531
email: info@smilestudio.fi
Y-tunnus: 2492562-2

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Laura Rantala
Itäpuisto 12C
28100 PORI
puh. 0400 800 531
email: info@smilestudio.fi

Rekisterin nimi
Hammashoitopalvelu SmileStudion asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta seuraavat tiedot: Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero. Lisäksi asiakkaan tilaushistorian säilytämme enintään 2 vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen tarkistus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.